CPR Moldova & Zona Zero: comunitatea businessului onest
Impactul corupției
asupra Întreprinderilor Mici și Mijlocii
270 reprezentanți ai ÎMM-urilor chestionați online
și 60 de antreprenori chestionați offline din regiuni
Deși după ponderea în totalul întreprinderilor și cea în totalul angajaților, sectorul ÎMM-urilor este comparabil cu cel din Uniunea Europeană, dacă luăm în calcul nivelul contribuției sectorului la formarea PIB-ului, stăm cu mult mai prost - 31% în comparație cu 56% cu media UE. Una din explicații este nivelul înalt al corupției. Discuțiile avute cu peste 60 de antreprenori din regiuni, dar și sondajul realizat în rândul mai multor sute de ÎMM-uri despre percepția corupției și impactul acesteia asupra activității economice confirmă faptul că fenomenul reprezintă un obstacol serios în calea dezvoltării sectorului.
Corupția și Întreprinderile Mici și Mijlocii: impact și percepție
Indicele percepției corupției
-2015-
Locul 102
Din 180 țări
-2018-
Locul 117
Din 180 țări
-2019-
Locul 120
Din 180 țări